• :
  • :

Системичен фунгицид за сузбивање на голем број oomycetes (Phytophtora Plasmopora Pythium)

Додадено Март 7th, 2015

Системичен Фунгицид

Содржи 

Fluopicolide 6.25%

propomocarb hirochloride 62.5%

помошни супстанци 34,18%

Системичен фунгицид за сузбивање на голем број oomycetes (Phytophtora, Plasmopora Pythium)  кај компирот, домат, краставицата, тиквичката, тиквата, дињата, лубеницата, марула, зелка, брокула и карфиол . Активната материја Fluopicolide е со деламатичко дејство и припаѓа на една нова група на хемиски супстанци (akylopikolida) која делува во многу стадиуми на биолошкиот циклус на oomycetes .Се движи системично преку ксилемот кон врвот на растението. Не постои вкрстена резистентност со другите фунгициди од класите phenylamides, strobilurins, carboxylic acid amides (Ридомил, Акробат,Квадрис). Активната материја propomocarb hirochloride представува ситемично подобрување и делува врз формирањето на клеточните мембрани со што го попречува формирањето на мицелијата.